Vysílač Libín

Statický přepočet pro nové osazení

LP Alpinka

Návrh konstrukce lanového parku

Knihovna ČB

Návrh ocelových konstrukcí knihovny v Českém Brodu

Malá Bara

Statika ocelových konstrukcí a lan spojovacích lávek

Expo Osaka

Studie statiky výstavního pavilonu

Stránecká Zhoř

Stavebně technický průzkum pro navazující projekt statiky

Saint Gobain

Rozšíření stávajících provozů

Sídlo Šebesta

DD konstrukcí z transportbetonu

3D Bludiště

Konstrukční řešení v různých lokacích

Hřiště Třebotov

Návrh zasíťované ocelové konstrukce